Chodov-manželé Sokolovi

05.10.2015 20:20

Milá Evičko a Vašku,

1.10.jsme absolvovali ples seniorů v Chodově, který pro své důchodce připravil Městský úřad. I když jsme přijeli se značným časovým předstihem, marně jsme v sále hledali místo. Nakonec jsme byli úspěšni. Sedli jsme si k Sokolovákům a koukáme, že vedle nás je další stůl se Sokolováky. A tak jak hovor začíná, ptali se: "Co vy tady?" Naše odpovědˇ zněla: "Přijeli jsme na Evu a Vaška." A oni: "My také." Vyprávěli jsme jim, že jsme požádali paní PhDr. Fefferovou, dramaturgyni Městského domu kultury, aby Evu a Vaška pozvali příští rok do Sokolova, abychom nemuseli pořád někam jezdit, ale bohužel jsme nedostali dosud odpovědˇ. Po příchodu naší sympatické dvojice Evy a Vaška vše v sále ožilo. Z pánů důchodců se stali mladíci a z dam ženy, které rázem omládly. Byl to opět krásný a silný zážitek. Děkujeme.

Manželé Kubovi, Surfáci ze Sokolova