Houby z Vimperka

04.08.2011 16:02

Pozdrav ze šumavského Vimperka posílají Kubíkovi. Výtečné bedle od Vás na Klepačově teď vystřídaly hříbci ze Šumavy.