Poděkování a rozloučení

19.05.2010 20:38

Paní Evo a pane Vašku,
asi Vás trochu překvapí náš mail. Skončila jedna éra našeho života. Asi ta nejlepší, nejveselejší a bezstarostná. Složili jsme zkoušku dospělosti, po prázdninách nastoupíme na vysoké školy. Zůstanou nám kamarádi a vzpomínky. Mezi ty budou patřit i pěkné chvíle při poslechu Vašich písniček. Díky paní učitelce jsme získali cennou zkušenost. Neodsuzovat a nezavrhovat něco, co sami nepoznáme. Při vzpomínkách na paní učitelku budeme vzpomínat i na Vás a určitě poslouchat nějakou Vaši píseň. To k sobě jaksi patří. S kamarády a přáteli se loučíme podáním ruky. Vám, jako podání ruky na rozloučenou, posíláme tento mail. Možná se někdy, někde setkáme - nikdy neříkej nikdy.
Přejeme Vám hodně síly do další Vaší pěkné práce. Klidné a pokud možno pohodové dny pracovní i soukromé. Jste fajn, zůstaňte takoví i nadále.
Teď už bývalí studenti maturitního ročníku.