Pozdrav od Evy a Vaška

13.02.2012 09:39

Dám krásu moře i pouště, kde sémě nevzklíčí,

Dám všechny palmy světa, za vůni jehličí.

Dám dálky nedozírné, jež nabízí mi svět,

Za alej kaštanovou, za český lípy květ.

Za slunce západ rudý, v němž koupe se náš les

A za keř šeříkový a pestrou polní mez.

 

Dám všechny krásy světa, za pohled po lánech,

Tam kde obilí žloutne, za vlhký lesů mech.

Za skromný svlačec v poli, za rudý vlčí mák,

Za smutnou píseň jezu, za pohled do oblak.

Za prostý kámen v cestě, jež vede do polí

A za koryto řeky vroubené topoly.

 

Dám všechny krásy světa, za ztracený svůj ráj,

Za čtyři prostá slova:

Můj rodný český kraj.