Pozdrav od paní Wenzelové

21.04.2011 20:55

Voní nám kvítí, sluníčko svítí, ptáci zpívají a stromy kvetou.
Sluníčko svítí, všichni to cítí, pestrý si kabátek květiny pletou.

Krásné a veselé Velikonoce Evě, Vaškovi, Evičce, kolektivu SURF a všem Surfákům
přeje  Pavla Wenzelová