Pozdrav z USA

14.10.2011 16:14

Hi Lenka,  Want to say how much I enjoyed our stay at Eva and Vasek's.  Every 0ne was so nice and we met so many nice people.  I have  many wonderful memories.  Tell Peter, Lowbush, Redek, Eva, Vasek, and Little Eva I say "hello" and think of them often. Many, many thank yous to you all. Also to David.  Fondly Alice

 

(Ahoj Lenko, chci říct, jak moc se mi líbil pobyt u Evy a Vaška. Všichni byli tak milý a poznali jsme mnoho milých lidí. Mám hodně úžasných vzpomínek. Řekni Petrovi, Lubošovi, Radkovi, Evě, Vaškovi a Evičce, že je pozdravuji a myslím na ně často. Mnoho, mnoho díků všem. Také Davidovi.)