Přání Evě - Marie Jirků

15.11.2016 11:49

Den se střídá s nocí,
rok rychle ubíhá,
já popřáti Ti moci
s přáním pospíchám.

Hodně štěstí, lásky, tónů,
s Božím hlasem předávej
a nám věrným posluchačům,
písničkami pomáhej.

Ještě jednou vše nej přeje Marie Jirků.