Přání-Marie a Vladimír Židovi, Hana

07.12.2014 21:15

Milý Vašku, k Tvým narozeninám hodně radosti, lásky,zdraví a štěstí jak v osobním životě tak i ve Tvé hudební činnosti přejí

Marie, Vladimír Židovi a Hana

Máš velkou zásluhu na tom, že dovedeš rozdávat radost a dobrou pohodu mnoha lidem společně s Evičkou, vážíme si toho a obdivujeme Tě.