Přání od Jitky Badoučkové

03.01.2012 19:11

K novému roku přeju Ti,                                                                              

ať sníh Tě nezebe, jako když sněží v ráji,                                                   

jako když snáší se peří ze šťastných labutí,                                                  

jak chmýří z topolů, ve kterém brodíme se v máji.                                      

 

Přeju ti rozkvést, povyrůst                                                                             

třeba i z kořenů blesku, který do srdce sjel ti;                                              

ať se ti jak pára v mrazu laskavost řine z úst                                                

a ke spánku, ať ti nerozestýlají čerti.                                                              

 

Ať tvoje jméno ďábel nekřičí                                                                           

do kráterů, do vyschlých studní, do propastí                                                  

a když už v hledáčku tě má, když na Tě políčí,                                             

aby ses nedal chytit do hedvábných pastí.                                                       

 

Ať naopak se všechno bezbranné,                                                                   

v bezpečí u tebe schoulí jak pod ochrannou stříšku.                                      

Buď tím, kdo hnízd a pelíšků se rázně zastane                                              

a to i ve všední den, dávno po Ježíšku.

 

A pokud tedy ďábel ne a ne                     

vyrýt tvé jméno na pekelnou směnku,

ať anděl medem na dlani ho má napsané,

jako klíčové slovo -  jak tahák na písemku.                                                          

 

Až uplyne čas vanilky                                                                                     

a z rohlíčků překutálíme se zas do rohlíků,                                                     

ať oči máš dál prozářené světýlky                                                                  

a čas ať sladkost přidává ti jak zrajícím fíkům.                                              

 

K novému roku jdu ti přát                                                                               

šepot něžný jak ozdoby z kukuřičného šustí,                                                  

a ať tě někdo vroucně a trpělivě má rád,                                                           

hýčká si tě a ať tě nikdy neopustí.                                                                          

                                                        PF 2012 Jitka  Badoučková

 

A v duchu přísloví "Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň" přeju do nového roku i hodně síly a ať je k nám co nejlaskavější.