Reakce na článek v Surfáckých listech

11.04.2014 14:11

Kdy se člověk stane skeptikem, na to asi nebude jednoduché odpovědět. Když jsme si s manželkou přečetli článek, několikrát jsme o něm hovořili. Jsme přesvědčeni, že život sám odpovídá na tuto otázku a probíhá ve vlnách. A tak jsme jednou dole a těšíme se, až budeme zase na vrcholu. Skepse nás asi provází, když jsme dole a nedaří se nám vyřešit naší situaci a vše co s ní souvisí. Skepsi, pesimismus, ale i optimismus zcela určitě ovlivňuje věk, zkušenost a daná situace. Člověk se rodí do určitého prostředí, které si nemůže vybrat, nemůže si vybrat ale ani rodiče. V určitém prostředí žije a to ho formuje a vytváří, stává se součástí společenského, ekonomického a sociálního vývoje, a proto skepse nemůže být spojena jenom s věkem. Pesimismus a skepse se dostaví, i když je člověk mladý, například stane se nezaměstnaným (a máme to i my v rodině) a nemůže sehnat delší dobu zaměstnání v jeho kvalifikaci nebo práci vůbec. V takové situaci si asi každý člověk položí otázku proč? Musíme přiznat, že i my zápasíme se skepsí a pesimismem. Když si uvědomíme, že naše republika je zadlužena částkou téměř 1,7 bilionu a občané kolem jednoho bilionu, pod hranicí chudoby žije asi 1 milion lidí a další přibývají a v současné době je přes 600 tisíc nezaměstnaných-to je obraz současnosti a to k optimismu nepřispívá. Při pohledu na naše vnoučata si říkáme, že tyto dluhy, včetně církevních restitucí, budou ona i jejich děti dlouhá léta splácet, aniž je zavinily.

Ani nám není, Vašku, jedno, jak budou v budoucnu žít naše děti a vnoučata. Tak jako před námi, tak i před dalšími generacemi budou stát problémy, s kterými se budou muset vypořádat.

Často přemýšlíme nad tím, co by bylo zapotřebí udělat, aby život obyčejných lidí byl šťastnější. Nabízí se i otázka, proč vývoj v naší zemi nejde pozitivnějším směrem, když máme tolik schopných a šikovných lidí. Nakonec se člověk dopracuje k názoru, že je to v systému, a proto je třeba měnit mechanismy tohoto systému. V čele státních institucí by proto měli stát slušní, poctiví a obětaví lidé, kterým bude záležet na všech občanech. To je podle našeho názoru základní východisko. V tomto směru má naši důvěru hnutí Úsvit, jehož program reprezentuje pan Okamura. Ale jsou i mnozí další.

Dalším východiskem je výchova a vzdělanost, které by mělo vyústit v zachování rázu české, moravské a slezské země a v hrdost na její historii a současnost (ani v té není vše negativní) a hlavně na ovlivnění její pozitivní budoucnosti.

Jako další východisko vidíme schopnost samostatně myslet s využitím vlastních životních zkušeností a nepodléhat manipulaci. Často říkáme, že někteří lidé mají místo hlavy televizi a neřídí se svým vlastním rozumem.

To je jen několik poznámek k Vaší úvaze i Vaší kamarádky. Určitě není správné strkat hlavu do písku, ale ani není zapotřebí se obětovat. Každý by se měl snažit ovlivnit to, co ovlivnit může.

Setkávání s Vámi, Vašku a Evičko, je vždy překonáváním skepse a vytvářením dobré nálady a pohody. Vaše vystoupení mají vždy pozitivní vliv a dávají nám chuť do dalšího života. Přejeme proto nám i Vám další setkávání s tímto pozitivním nábojem.

Zdraví Vás Libuše a Ludvík Kubovi